„Niech żywność będzie Twoim lekiem, a lek ten Twoją żywnością"

Hipokrates

środa, 1 sierpnia 2012

Wapń - sekretny składnik zapobiegający otyłości !Wiele badań epidemiologicznych potwierdza, że odpowiednia podaż wapnia w diecie zapobiega występowaniu otyłości !

W raporcie NHANES III (National Health and Nutrition Examination Study III) wykazano, że w przypadku spożycia wapnia z dietą zgodnie z zalecanym dziennym spożyciem ryzyko występowania otyłości jest o 85 % niższe. W przypadku 1000 mg różnicy w podaży wapnia z dietą po 4 latach występowała 8 kilogramowa różnica w masie ciała kobiet w porównaniu do grupy kontrolnej, u której spożycie wapnia było na niskim poziomie. W badaniu Zemel i wsp. przeprowadzonym na 32 kobietach, dowiedziono, że straty tkanki tłuszczowej były największe u tych kobiet, które były na diecie niskokalorycznej dodatkowo suplementowanej preparatami mlecznymi, niżeli u tych, które były wyłącznie na diecie niskokalorycznej. Badania te  jasno wskazują, że prawidłowa dieta odchudzająca nie może być pozbawiona mleka i jego przetworów. 

Do najlepszych źródeł tego składnika zalicza się:

Źródło: Raport Rady Promocji Zdrowego Żywienia Człowieka, 2007


Zalecane dzienne spożycie wapnia dla osoby dorosłej to 1000 mg.

Zatem jeśli chcemy wyglądać zgrabnie oraz zmniejszyć ryzyko wystąpienia osteoporozy, nie zapominajmy o codziennym spożywaniu mleka i jego przetworów. 

1000 mg wapnia to 4 szklanki mleka !

Piśmiennictwo:

  1.  Zemel M, Shi H, Greer B, DiRienzo D, Zemel PC. Regulation of adiposity by dietary
    calcium. FASEB J 2000; 14: 1132-8.
  2. Heaney R. Normalizing calcium intake: projected population effects for body weight.
    J Nutr 2003; 133: 268S-70S
  3. Heaney R, Davies KM, Barger-Lux MJ. Calcium and weight: clinical studies. J Am Coll
    Nutr 2002; 21: 152S-5S

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz