„Niech żywność będzie Twoim lekiem, a lek ten Twoją żywnością"

Hipokrates