„Niech żywność będzie Twoim lekiem, a lek ten Twoją żywnością"

Hipokrates

sobota, 22 września 2012